Samsung logo

Bildē ar vērienu

Pērc Samsung Galaxy S7 edge | S7 no 14.10 līdz 10.11
un reģistrējies šeit, lai saņemtu dāvanā vāciņu ar platleņķa un telefoto objektīvu komplektu.

Piesakies dāvanai

Lūdzu izvēlies sev tuvāko pasta pakalpojumu sniedzēja Omniva pakomātu, kurā vēlies saņemt dāvanu.
Lai uzzinātu sava tālruņa IMEI kodu, nospied šādu ciparu kombināciju: *#06#IMEI. Kods būs redzams Tava telefona ekrānā. IMEI kods sastāv no 15 cipariem.
Lūdzu, augšuplādē čeka kopiju te ( jpg, jpeg, pdf ):
noteikumi

Reģistrējies www.samsunggift.lv, un saņem dāvanā vāciņu ar platleņķa un telefoto objektīvu komplektu. Dāvanu skaits ir ierobežots. Akcija attiecas tikai uz Samsung Electronics Baltics SIA izplatītajām precēm. Vairāk informācijas par akcijas noteikumiem www.samsunggift.lv Akcijas periods: 14.10.-10.11.2016

SAMSUNG GALAXY S7 | S7 EDGE UN VĀCIŅA AR PLATLEŅĶA UN TELEFOTO OBJEKTĪVU KOMPLEKTU AKCIJA (TURPMĀK - AKCIJA)
Akcijas noteikumi

Ievelkot ķeksīti, Akcijas dalībnieki (turpmāk – Dalībnieki) piekrīt šeit norādītajiem akcijas noteikumiem (turpmāk – Noteikumi).

Akcijas rīkotājs

1. Akcijas rīkotājs ir SIA Samsung Electronics Baltics (turpmāk – Rīkotājs), reģ. Nr. 40003963909, adrese – Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Latvija.

Akcijas laiks

2. Akcija sākas 2016. gada 14. oktobrī plkst. 00.01 un beidzas 2016. gada 10. novembrī plkst. 23.59 (turpmāk – Akcijas laiks)

Tiesības piedalīties akcijā

3. Akcijā drīkst piedalīties Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāji.

4. Akcijā drīkst piedalīties tikai viedtālruņu gala lietotāji, tajā skaitā uzņēmumi. Tālākpārdevēji Akcijā piedalīties nedrīkst.

5. Personas, kas jaunākas par 18 gadiem, drīkst piedalīties Akcijā ar savu vecāku vai tiesisko aizbildņu piekrišanu šiem noteikumiem.

6. Uzņēmumus Akcijā pārstāv to likumiskie pārstāvji.

Akcija

7. Dalībnieki, kas akcijas laikā iegādāsies jaunu (t. i. nevis lietotu vai atjaunotu) Samsung Galaxy S7 vai S7 edge viedtālruni (SM-G930FEDASEBPink, SM-G930FZDASEBGold, SM-G930FZKASEBBlack, SM-G935FEDASEBPink, SM-G935FZDASEBGold vai SM-G935FZKASEBBlack) (turpmāk – Akcijas produkts) par katru iegādāto Akcijas produktu saņems vāciņu ar platleņķa un telefoto objektīvu komplektu (ET-CG930 vai ET-CG935, ieteicamā mazumtirdzniecības cena – 149 eur) bez maksas (turpmāk – Dāvana).

8. Akcijas piedāvājums ir spēkā tikai tām Akcijas precēm, kuras izplata Rīkotājs. Klientam jāpārliecinās pie mazumtirgotāja, vai klienta izvēlētais produkts ir tiesīgs piedalīties Akcijā.

9. Dalībnieks nesaņems Dāvanu, ja Akcijas produkts tiks atgriezts mazumtirgotājam defekta vai citu iemeslu dēļ.

Dāvana

10. Dāvana paredzēta tikai individuālai lietošanai.

11. Dāvanas netiek atmaksātas naudā, samainītas vai pieņemtas atpakaļ. Tas neietekmē tiesību aktos noteiktās patērētāju tiesības.

Pieteikšanās Dāvanas saņemšanai

12. Lai saņemtu Dāvanu, Dalībniekam jāapmeklē Samsung tīmekļa vietne attiecīgajā valstī www.SamsungGift.ee, www.SamsungGift.lv vai www.SamsungGift.et un jāreģistrējas, norādot datus par sevi un iegādāto preci: vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, iegādātā tālruņa modeli, IMEI numuru, pilsētu un Omniva pakomātu Dāvanas saņemšanai. Dalībniekam jāaugšupielādē pierādījums par pirkuma veikšanu .jpg vai .pdf formātā un jāpiekrīt šiem Noteikumiem (turpmāk – Pieteikums).

13. Ja Noteikumos nav noteikts citādi, Pieteikumu aizpilda Dalībnieks personīgi.

14. Pieteikums jānosūta līdz 2016. gada 11. decembrim, plkst. 23.59. Pieteikumi, kas saņemti pēc šā datuma, tiks noraidīti.

15. Rīkotājs nosūtīs Dalībniekam e-pastu ar apstiprinājumu par to, ka Pieteikums ir saņemts. Ja apstiprinājuma e-pasts netiek saņemts 48 stundu laikā, Dalībniekam jāsazinās ar Rīkotāju, sūtot e-pastu ar Rīkotāja tīmekļa vietnes starpniecību, izmantojot saiti: Igaunijā www.samsung.com/ee/info/contactus, Latvijā www.samsung.com/lv/info/contactus, Lietuvā www.samsung.com/lt/info/contactus, lai noskaidrotu e-pasta nesaņemšanas iemeslus.

16. Ja Pieteikums netiek iesniegts pareizi, Rīkotājs noraida nepareizo Pieteikumu un ar e-pasta starpniecību informē par to Dalībnieku, piedāvājot iespēju atkārtoti iesniegt prasību saskaņā ar Noteikumiem, konkrētajā laika ierobežojumā.

17. Ja Pieteikums atzīts par derīgu, Rīkotājs nosūta Dalībniekam apstiprinājuma e-pastu (turpmāk – Apstiprinājums).

18. Rīkotājs nosūtīs Dāvanu Dalībniekam ar Omniva pakomātastarpniecību, laika peridā no 31.10.2016. līdz 10.01.2017. Nosūtīšanas izdevumus apmaksā Rīkotājs. Dalībnieks tiks informēts par Dāvanas piegādi uz norādīto Omniva pakomātu ar e-pasta un īsziņas starpniecību. Dalībnieks ir atbildīgs par dāvanas izņemšanu no Omniva pakomāta 7 (septiņu) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas. Ja Dalībnieks neizņem Dāvanu no Omniva pakomāta 7 (septiņu) dienu laikā, uzskatāms, ka Dalībnieks ir atteicies no Dāvanas un zaudē tiesības uz Dāvanas saņemšanu.

19. Dalībnieks ir atbildīgs par norādītajiem personas datiem un to precizitāti – ja dati norādīti kļūdaini, Dalībnieks nav tiesīgs pieprasīt Rīkotājam Dāvanu nosūtīt atkārtoti.

Privātums

20. Rīkotājs izmantos Dalībnieka personīgos datus tikai Akcijas norises nolūkos. Rīkotājs pilda datu pārvaldnieka pienākumus.

Vispārīgi

21. Rīkotājs patur tiesības saprātīgi un saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem mainīt Akcijas noteikumus.

22. Dalībnieks nav tiesīgs saņemt Dāvanu, ja tiek konstatēts, ka Dalībnieks neievēro Noteikumus, vai arī ir negodīgi ietekmējis Akcijas norisi.

23. Rīkotājam ir tiesības, ja nepieciešams, veikt nepieciešamās darbības, lai sevi pasargātu no krāpnieciskiem vai nederīgiem Pieteikumiem, tostarp, bez ierobežojuma pieprasīt papildu apstiprinājumu kā pirkuma un Dalībnieka identitātes pierādījumu.

24. Ja Noteikumos nav noteikts citādi, Dalībnieks apmaksā visus piemērojamos nodokļus un citus nepieciešamos izdevumus.

25. Rīkotājs nav atbildīgs par Akcijas pārtraukšanu, ja tā radusies nepārvaramas varas vai citu apstākļu dēļ, ko Rīkotājs nespēj kontrolēt.

26. Rīkotājs nav atbildīgs par: (a) Neizdošanos saņemt pieteikumus sistēmas kļūdu un citu iemeslu dēļ, ko tas nevar ietekmēt; (b) jebkādiem kavētiem, pazaudētiem, nepareizi piegādātiem un bojātiem sūtījumiem vai pieteikumiem; (c) jebkādām ar datorkomunikācijām saistītām kļūdām vai disfunkcijām (d) jebkādiem traucējumiem, bojājumiem vai zaudējumiem, kas radušies no Rīkotāja neatkarīgu apstākļu dēļ; (e) jebkādām Dalībnieka kļūdām; (f) jebkādām drukāšanas vai tipogrāfijas kļūdām ar Akciju saistītajos materiālos, vai (g) jebkādām pasta kļūdām.

27. Piedaloties šajā Akcijā, Dalībnieks piekrīt, ka Rīkotājs likuma maksimāli noteiktajā apmērā nav atbildīgs par nekāda veida ievainojumiem, zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies dalības laikā vai saistībā ar Akciju.

28. Akcijas norisi regulē Dalībnieka uzturēšanās valsts tiesību normas.

29. Ja Dalībniekam ir kādi jautājumi vai prasības sakarā ar Akciju, tās iespējams uzdot, līdz 2017. gada 10. janvārim zvanot uz Samsung zvanu centru. Zvans konkrētās valsts robežās no fiksētā tālruņa un mobilā tālruņa Igaunijā, Latvijā un Lietuvā ir bez maksas:

Igaunijā: 800-7267
Latvijā: 8000-7267
Lietuvā: 8800-77777

Iegādājies S7 šeit